menu

soft drink

 • Small water 10LE
 • Soft Drink 18LE

Hierbas Naturales

 • Tea All 15LE
 • Yanson 20LE
 • Apple Cedar 25LE
 • Karak Tea 35LE

Turkish coffee

 • Turkish coffee 20LE
 • Turkish coffee double 28LE
 • Turkish coffee with milk 32LE
 • Hazelnut coffee 37LE

Italian coffee

 • All Espresso 30LE
 • Espresso Double 38LE
 • Mikato 30LE
 • Espresso Mikato Double 38LE
 • Espresso Con panna 30LE
 • Espresso cappuccino 30LE
 • Nutella coffee 35LE
 • American Coffee 35LE
 • Lotus Coffee 35LE
 • Cappuccino 40LE
 • Latte 35LE
 • Cortado 35LE
 • Flat White 45LE
 • Pistachio coffee 45LE
 • Hot mocha 45LE
 • Carmel Mikato 45LE
 • Runway Coffe 45LE
 • White mocha 45LE

Hot drinks

 • Hot chocolate 45LE
 • Melted Meltees 45LE
 • Hot lotus 45LE
 • White chocolate 45LE
 • Sahlab 40LE
 • Sahlab Flavours 45LE

Fresh juice

 • Mango 45LE
 • Guava 40LE
 • Strawberries 40LE
 • Orange 40LE
 • Lamon mint 35LE
 • Banana Milk 40LE
 • Avocado 45LE

Italian coffee

 • All Espresso 30LE
 • Espresso Double 38LE
 • Mikato 30LE
 • Espresso Mikato Double 38LE
 • Espresso Con panna 30LE
 • Espresso cappuccino 30LE
 • Nutella coffee 35LE
 • American Coffee 35LE
 • Lotus Coffee 35LE
 • Cappuccino 40LE
 • Latte 35LE
 • Cortado 35LE
 • Flat White 45LE
 • Pistachio coffee 45LE
 • Hot mocha 45LE
 • Carmel Mikato 45LE
 • Runway Coffe 45LE
 • White mocha 45LE

Healthy cocktails

 • Apple mint Cocktail 50LE
 • Florida Cocktail 50LE
 • Mix Cocktail 50LE
 • Pinago cocktail 50LE
 • Runway cocktail 55LE
 • Fruit salad 60LE

Smoothies

 • Smoothie Apple peach 45LE
 • Smoothie Lamon Mint 45LE
 • Smoothie Blue Passion 45LE
 • Smoothie watermelon 45LE
 • Smoothie Kiwe 45LE
 • Smoothie Pineapple 45LE
 • Smoothie peach 45LE
 • Runway cocktail 50LE
 • Smoothie Mix Berry 45LE
 • Smoothie blue berry 45LE
 • Smoothie lemon Strawberry 45LE
 • Smoothie lemon blue 45LE
 • Smoothie pina colada 45LE
 • Smoothie blue colada 45LE

Yogurt Drink

 • إYogurt (honey-mango-strawberry-peach-mix berry ) 50LE

Frappe

 • Vanilia Frappe 40LE
 • Caramel frappuccino 55LE
 • Caramel frappuccino 55LE
 • Hazelnut frappuccino 55LE
 • Frappe RUNWAY 55LE
 • Lotus frappe 60LE
 • Chocolate Over Doss 55LE
 • Oreo latte frappe 60LE
 • Frappe cookies mocha 55LE

Milkshake

 • Popcorn milkshake 50LE
 • Snickers Shake 50LE
 • Maltesers Shake 50LE
 • Classic milkshake (mango - strawberry - blueberry) 50LE
 • Milkshake cake (cheesecake - fudge cake - red velvet cake) 50LE
 • Pistachio Shake 60LE

ICED Coffe

 • Iced coffee 35LE
 • Mazgran 35LE
 • Ice Latte 40LE
 • Ice Moka 40LE
 • Ice Caramel Macchiato 45LE
 • Spansh Latte 55LE
 • Cold Brew 55LE

Refresh Soda

 • Soda Runway 40LE
 • Cook nut lemon 45LE
 • Red pull mojito 60LE
 • Red Bull Mix Berry 60LE
 • Mkhito Soda 35LE
 • Blue Rise 35LE
 • Sherry Cola 35LE
 • Electric raspberry 35LE
 • Sun shine 35LE
 • Electric lemon mint 35LE
 • orange lemonade 35LE
 • Pink Lemonade 35LE
 • Pink Lemonade 35LE
 • Passion soda 35LE
 • Scotch mint 35LE
 • Iced tea (peach-kiwi-fruit-mix) 35LE

Dessert

 • cheese cake 55LE
 • Molten cake 55LE
 • Walnut fudge 55LE
 • Red velvet cake 55LE
 • Brownie cake 55LE
 • Waffle Nutella 40LE
 • Bun Cake 40LE

Kedz Drink

 • Mango – Strawberries – is cram 25LE

EXTRA

 • Shot - sauce - flavour - ice - honey - cream - nuts - Nutella 10LE
 • Shisha Regular 15LE
 • Shisha luxury 50LE
 • Shisha Mazaya 50LE
 • Shisha Lay 15LE
Scroll to Top